top of page

Privacy Policy 

lines 4.png

03/2023

Tech Marketing Solutions BV, handelend onder de naam MENTOR ENERGY SOLUTIONS (MES / MENTOR) en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KVK 77912756 is gevestigd aan de Huizermaatweg 560, 1276LN Huizen. 

MENTOR verwerkt persoonsgegevens, ook die van jou. Aan de bescherming van jouw gegevens hechten wij veel waarde. Ook zijn we graag helder over welke gegevens we registreren, waarom we dat doen en wat jouw rechten zijn. In deze privacy verklaring (dit wordt ook wel privacy statetement of privacy policy genoemd) leggen we dit aan je uit.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van kracht. Uiteraard sluit onze privacy verklaring daarop aan.

Welke gegevens wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens. Deze gegevens vertellen ons iets over iemand. Bijvoorbeeld hoe je heet, waar je woont, of je een man of een vrouw bent, hoe oud je bent en in wat voor soort huis je woont. 

Het verwerken van persoonsgegevens gaat bijvoorbeeld over het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen ervan. Afhankelijk van het doel, verwerkt MENTOR verschillende persoonsgegevens. 

 

  • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 

  • waar je ons van kent

  • waarover je contact met ons wilt

  • het type huis waarin je woont 

  • informatie die jij zelf aan ons geeft, bijvoorbeeld in een opmerkingenveld of tijdens een telefoongesprek

 

Wanneer we persoonsgegevens verwerken

We ontvangen je gegevens, omdat je deze zelf aan ons geeft. Als je een formulier op onze website invult, verwerken we persoonsgegevens, maar ook als je ons belt, een e-mail stuurt, bij ons solliciteert of werkt, hebben we persoonsgegevens van je die we verwerken.

Hoewel we ons focussen op de particuliere markt, kan het voorkomen dat je vanuit zakelijk oogpunt contact met ons hebt. Ook dan verwerken we je persoonsgegevens. 

 

Waarom verwerken we persoonsgegevens

MENTOR verwerkt persoonsgegevens op rechtsgrond van ‘gerechtvaardigd belang’ en het ‘uitvoeren van een overeenkomst’.

Wat doen we met je gegevens en waarvoor? MENTOR gebruikt en bewaart jouw persoonsgegevens om je zo snel, makkelijk en goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en met de volgende doelen:

 

  • Contact opnemen: Je kunt ons benaderen via verschillende kanalen: telefoon, post, e-mail en bijvoorbeeld sociale media. Heb je een vraag gesteld via een formulier op onze website of stuur je ons een e-mail, dan verwerken we je naam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat we contact met je op kunnen nemen. 

  • Offerte doen en producten verkopen: Vraag je een offerte aan of bestel je een product, dan verwerken we persoonsgegevens om een passende offerte te doen en daarna de eventuele overeenkomst die we sluiten goed uit te kunnen voeren.   

  • Marketing: Je kan je bij ons aanmelden voor een of meerdere nieuwsbrieven. Na inschrijving kunnen we je informeren over activiteiten en producten van onszelf of onze partners, passend bij jouw situatie.  Ook kunnen we je benaderen om mee te doen met een marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren.

  • Wettelijk verplicht: Als bedrijf zijn we bij wet verplicht om bepaalde gegevens te bewaren. Denk aan facturen. Daarop staan je naam en adres, maar ook wat je bij ons hebt gekocht.

Zonder je persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om producten aan je te leveren. We zijn namelijk wettelijk verplicht om vast te leggen met wie wij zaken doen. 

 

Derde partijen

Soms schakelen we andere partijen in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Denk aan een koerier die voor ons post bij je bezorgt. Of een partij die namens ons marktonderzoek doet. Ook voor de uitvoering van onze marketingactiviteiten schakelen wij dienstverleners in. Onder de AVG/GDPR zijn dit ‘verwerkers’. Zulke partijen mogen we alleen inschakelen als het past bij het doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Wij sluiten Verwerkersovereenkomsten met partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. 

 

Verder verstrekken we alleen gegevens aan derden als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen of als dat noodzakelijk is voor het in orde maken van je bestelling of als de wet dat voorschrijft.

 

Cookies

Als je onze website bezoekt, registreren we je bezoek met cookies. We gebruiken cookies om je meer gebruiksgemak en een zo relevant mogelijke informatievoorziening via MENTOR te bieden. 

 Een cookie is geen persoonsgegeven, maar een klein bestand dat bij je bezoek aan onze website naar je computer wordt gestuurd. Met cookies kunnen wij je computer, tablet of mobiel de volgende keer dat je MENTOR bezoekt herkennen. 

Het gebruik van cookies kun je weigeren. In je browser kun je daarvoor zelf je instellingen aanpassen. Het kan zijn dat je door het weigeren van cookies niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. 

 

Meetscripts

Ook maken we gebruik van meetscripts. Hiermee verzamelen we statistieken over bezoekers op onze website en analyseren we hoe we onze website kunnen verbeteren. Je IP-adres wordt geanonimiseerd en er worden geen gegevens uitgewisseld voor andere doeleinden.

 

Rechten

Jouw gegevens zijn van jou. Natuurlijk heb je er recht op om in te zien welke gegevens we van jou verwerken. 

 

Tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Denk je dat we onjuiste gegevens van jou hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan. Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Wanneer je wilt dat we jouw gegevens verwijderen, kun je ons dat laten weten en verwijderen we al datgene wat we niet op wettelijke grond hoeven te bewaren. Jouw gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is om contact met je te onderhouden, onze diensten te leveren, service te bieden en aan wettelijke bewaartermijnen te voldoen.

 

Als je jezelf wilt uitschrijven voor onze nieuwsbrieven, dan kun je onder elke e-mail klikken op ‘afmelden’ of ‘unsubscribe’. Je komt dan op een webpagina waar je kunt aangeven dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen.

 

Een vraag of een klacht

Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via e-mail op info@mentorenergy.nl of per post: Tech Marketing Solutions BV , Huizermaatweg 560, 1276LN Huizen

Heb je een vraag of een klacht over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

 

Tot slot

MENTOR respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Jouw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld en vastgelegd. 

Deze privacyverklaring is afgestemd op de manier waarop wij nu contact met je onderhouden. Vernieuwingen en verbeteringen in onze processen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. We adviseren je daarom deze verklaring regelmatig opnieuw door te lezen

bottom of page